Celoroční hry

Celoroční hry

Celoroční hra dětského oddílu Draco 2018/2019

Letos jsme se přesunuli do světa pohádek, kde pomáháme náhodným obyvatelům v konkrétních příbězích, kterými jsou například Šípková Růženka, princezna na hrášku a další.

Celoroční hra dětského oddílu Draco 2017/2018

Letošní rok jsme se věnovali cestování kolem světa. Naší motivaci objet ho dokola byl hon na zlé dvojče našeho kamaráda Alfreda. To ukradlo naše korunovační klenoty. Byli jsme úspěšní a získali klenoty, a zároveň viděli všemožné světadíly a poznávali různé kultury.

Celoroční hra dětského oddílu Draco 2016/2017

Tento rok jsme se inspirovali knihou Lewise Carola a vypravili se do říše divů. Pomáhali jsme Alence a procházeli s ní říší. S její pomocí jsme zlikvidovali Srdcovou královnu a celá říše divů teď žije šťastně až do smrti. Na divadelním festivalu jsme hráli představení na stejné motivy.

Celoroční hra dětského oddílu Draco 2015/2016

2015/2016 – Duchové V tomto školním roce jsme začali komunikovat se světem zesnulých. Zjevovali se nám v podobě duchů a žádali nás o pomoc, aby mohli klidu odpočívat. Všem jsme pomohli a oni nyní spokojeně navždy spí.

Celoroční hra dětského oddílu Draco 2014/2015

Už to není tajné, protože celoroční hra je v plném proudu. Jsme 3 divadelní společnosti (U ztracených, Divadlo v Klimentské a Jalfa) a do svých divadelních sálů se snažíme přilákat co nejvíce diváků. Současně každý jednotlivec je hodnocen potlesky za své snažení a účast na schůzkách. Proč divadlo? Protože tento školní rok nás čeká tradiční Netradiční divadelní festival Čtrnáctky. Takže kromě kulturních infomrací budeme horlivě trénovat divadelní kus, s kterým hrdě obstojíme na prknech, která znamenají svět.

Celoroční hra dětského oddílu Draco 2013/2014

Během naší první výpravy (vodácké, na Ohři) jsme na hradě Loket našli nádobu, popsanou, tajuplnou a tekutiny plnou. Pít ji smějí jen od 18 let, takže jen dospěláci. Po napití se v nich nakrátko probudí duch již zemřelé osobnosti. Tomu je třeba dokázat, že jsme šikovní a správní a že se nám dá věřit. Tak získáváme postupně části mapy. No, a až budeme mít mapu celou, najdeme podle ní úkryt hlavy a těla jednoho ducha, který se ukázal jako první a požádal nás o pomoc – abychom ho dali dohromady :o)

Celoroční hra dětského oddílu Draco 2012/2013

Společnost PASA spolu s dětským oddílem Draco vdechli život unikátnímu meziplanetárnímu projektu.

Letos je již vše v plném proudu! Máme velitelskou Alfa-loď, která brázdí hvězdným prachem v neznámém a dosud neobjeveném vesmíru. A máme dvě další vesmírné lodě, které hledají poklady ve vesmíru o něco méně nebezpečném a známějším, ale jeden nikdy neví… 🙂

Celoroční hra dětského oddílu Draco 2011/2012

Byli jsme požádáni Múzou z říše Múz a písní, abychom jí pomohli zachránit písničku, kterou věznil Falešný Tón. Jelikož byla první záchrana úspěšná a my jsme nebojácní, neodmítli jsme ani další prosby o pomoc a už se nám podařilo zachráti spousta dalších písniček a múz. Aby se jich nemohl Falešný Tón znovu zmocnit, musíme je posilovat tím, že je často zpíváme.

A které múzy a písničky jsme už zachránili? Například Žízeň (Spirituál Kvintet), Pohár a kalich (Klíč), Hejkal (Wabi Daněk), Omnia vincit amor (Klíč), Zuzana z Amesbury (Asonance), Loď (Nezmaři), Sáro (Traband), Růže z papíru (Nedvědi) a ještě další 🙂

Celoroční hra dětského oddílu Draco 2010/2011

Vydali jsme se na dobrodružnou námořní výpravu na lodi jménem Rastaban. Bohužel loď takřka hned po vyplutí ztroskotala a nám se podařilo taktak doplavat na pustý ostrov. Tam jsme, ve snaze přežít a vrátit se domů, prohledávali ostrov a podařilo se nám najít zprávu, která nám k návratu pomohla. Trosečník před námi sestrojil balón, ale nakonec ho nevyužil a jeho části tedy uschoval po ostrově pro své případné následovníky. Podle jeho popisu se nám podařilo sehnat všechni části balónu a na prázdniny jsme se už vrátili domů 🙂

Celoroční hra dětského oddílu Draco 2009/2010

Vypravili jsme se do české minulosti a znovu prožívali báje a pověsti od dob Praotce Čecha a dále.